icon

Privacy policy

BCASH GREECE INC – Πολιτική ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

[τελευταία ενημέρωση: 22 Δεκεμβρίου 2020]

 

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τι κάνουμε με αυτά, πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά και με ποιον μπορεί να τα μοιραστούμε.

Η Δήλωση Απορρήτου συνιστά τμήμα των Όρων Χρήσης της Bcash Greece Inc. Η Δήλωση Απορρήτου εξηγεί πώς η Bcash Greece Inc. συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποκαλύπτει, μοιράζεται, μεταφέρει και προστατεύει προσωπικές σας πληροφορίες μέσα από τη Bcash Greece Inc και τους συνεργάτες της. Κάθε φορά που ζητάμε προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες μας αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε υποχρεωμένοι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή κυβερνητικές εντολές να συλλέγουμε τέτοιες πληροφορίες ή είναι σχετικό με τους σκοπούς μας.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το πλήρες περιεχόμενο της Δήλωσης Απορρήτου. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τη Bcash Greece Inc, αντιλαμβάνεστε, κατανοείτε και συναινείτε με το περιεχόμενο της Δήλωσης Απορρήτου.

Οι πληροφορίες επικοινωνίας μας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων)

BCASH GREECE INC

Βεΐκου 78, 11741 | Αθήνα, Ελλάδα

Κινητό: +30 6998 499 499 εταιρικό email: info@bcash.eu

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

Στα προσωπικά δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, στοιχεία τραπεζικών καρτών, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (cookies κλπ.) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Ο σκοπός εξαρτάται από το αν χρησιμοποιείτε μόνο την ιστοσελίδα μας ή επιπλέον τις υπηρεσίες μας. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να εγγραφείτε και έπειτα συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους παρόμοιους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ και των επικοινωνιών, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή άλλη νομική αιτιολόγηση.

Eπεξεργαζόμαστε και διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και περιόδους, με την ισχύουσα νομική βάση ως ακολούθως:

Σκοπός επεξεργασίας

Νομική βάση

Περίοδος διατήρησης

Αρχειοθέτηση

6 (1) (γ) - Πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση

5 έτη μετά τον τερματισμό της σχέσης

Ανάλυση πελατών

6 (1) (γ) - Πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση

5 έτη μετά τον τερματισμό της σχέσης

Ασφάλεια και διαχείριση εγκατάστασης

6 (1) (στ) - Εμπίπτει στα νόμιμα συμφέροντά μας (Ασφάλεια πληροφοριών, συστημάτων, δικτύων και κυβερνοχώρου)

Μέχρι την ολοκλήρωση της υπηρεσίας

Νομική και κανονιστική συμμόρφωση

6 (1) (γ) - Πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση

5 έτη μετά τον τερματισμό της σχέσης

Ηλεκτρονικές συναλλαγές

6 (1) (β) - Απαιτούνται βήματα πριν από τη σύναψη σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων

5 έτη μετά τον τερματισμό της σχέσης


Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δεν χρειάζεται να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, η μηχανή αναζήτησης μεταδίδει αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως την ημερομηνία και ώρα ανάκτησης μιας από τις ιστοσελίδες μας, τον τύπο και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σας σύστημα, την τελευταία ιστοσελίδα που επισκεφτήκατε, τα μεταδιδόμενα δεδομένα και την κατάσταση πρόσβασης, τη διεύθυνση IP σας.

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για να πληρούνται οι απαιτήσεις μιας συμβατικής σχέσης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ εσάς και του οργανισμού μας.

Τα στοιχεία συνίστανται στα παρακάτω:

 • Οικονομικά στοιχεία
 • Αριθμός ταυτότητας
 • Πληροφορίες Τοποθεσίας
 • Όνομα
 • Διαδικτυακά αναγνωριστικά
 • Στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
 • Εμπιστευτική αλληλογραφία
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά δίκτυα
 • Ιστορικό Απασχόλησης
 • Οικογένεια
 • Φωτογραφίες μαζί με τα αναγνωριστικά
 • Οπτικές εικόνες
 • Ιστορικό πίστωσης
 • Ψηφιακές εικόνες
   

Με ποιον θα μπορούσαμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με παρόχους υπηρεσιών, άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με δημόσιες αρχές. Μπορεί να μας δοθεί εντολή να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε απάντηση αιτήσεων δικαστηρίου, αστυνομικών υπηρεσιών ή άλλων ρυθμιστικών αρχών. Συγκεκριμένα η Bcash ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπάγεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML-CTF). Γι’ αυτό εφαρμόζει πολιτικές «Γνώρισε τον Πελάτη σου», Δέουσας Επιμέλειας ως προς τον Πελάτη και Αυξημένης Δέουσας Επιμέλειας (KYC-CDD-EDD).

Όπου είναι εφικτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν προβούμε σε τέτοια αποκάλυψη και, για να προστατεύσουμε το απόρρητό σας, θα αποκαλύψουμε μόνο το ελάχιστο ποσό των πληροφοριών που χρειάζονται για τον απαιτούμενο σκοπό.

Όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών βρίσκονται σε χώρα εκτός της ΕΕ, εφαρμόζουμε τις απαραίτητες διασφαλίσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν, επιβεβαίωση εάν η ΕΕ εγκρίνει μεταφορές στη χώρα, εάν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα υποδείγματα συμβάσεων της ΕΕ ή εάν η μεταφορά είναι εσωτερική στην οργάνωσή μας, να χρησιμοποιήσουμε τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις διασφαλίσεις μπορείτε να μάθετε επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας.

Πώς φροντίζουμε τα προσωπικά δεδομένα;

Περιορίζουμε την ποσότητα των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων μόνο σε ό,τι είναι κατάλληλο για τον σκοπό μας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Περιορίζουμε, ασφαλίζουμε και ελέγχουμε όλα τα πληροφοριακά μας στοιχεία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ζημιάς, απώλειας ή καταστροφής. είτε φυσικής είτε ηλεκτρονικής. Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα περιγράφεται παραπάνω, για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή και περισσότερο εάν απαιτείται από το νόμο. Εάν διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Ενόσω βρίσκονται στην κατοχή μας, μαζί με τη βοήθειά σας, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε. Αν κάποια από αυτές τις πληροφορίες είναι εσφαλμένη, μπορείτε να ζητήσετε να την διορθώσουμε. Εάν χρησιμοποιούμε εσφαλμένα τις πληροφορίες σας, μπορείτε να ζητήσετε να διακόψουμε τη χρήση ή ακόμα και να διαγράψουμε εντελώς τα δεδομένα σας.

Επικοινωνία για ερωτήσεις και σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@bcash.eu

Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για να δείτε ποια προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε, μπορείτε να το υποβάλετε από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση που έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών ή σε σας, εάν το επιθυμείτε.

Όπου μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να την αποσύρετε. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, θα διακόψουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς να επηρεάσουμε τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν την απόσυρση.

Η Εποπτική Αρχή μας

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε οποιαδήποτε Εποπτική Αρχή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής παρακάτω.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523 | Αθήνα, Ελλάδα

contact@dpa.gr | +30 210 6475 600

ww.dpa.gr

Πολιτική Cookies

1. Τι είναι τα cookies

Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μια ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε, όπως η δική μας, μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή, ή την κινητή τερματική συσκευή σας (tablet, smartphone, laptop). Χάρη στα cookies, η ιστοσελίδα απομνημονεύει τις ενέργειές σας κατά την πλοήγηση.

Η χρήση των cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοήγησης, τους λεγόμενους φυλλομετρητές (browsers), όπως Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Αν θέλετε, μπορείτε όμως να τα απενεργοποιήσετε ώστε να μην γίνονται αποδεκτά ή ακόμα να τα διαγράψετε εκ των υστέρων.

2. Λειτουργία των cookies

Ανάλογα με το είδος τους, τα cookies αποτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης), λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κ.λπ. Άλλα cookies είναι προσωπικά δεδομένα και άλλα όχι. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα ενώ άλλα εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

3. Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης cookies

Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικά, από το νόμο (άρθρο 4 παρ. 5 3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ ePrivacy), που αναμένεται να αντικατασταθεί με Κανονισμό (ePrivacy Regulation), οπότε ενδεχομένως θα επέλθουν αλλαγές στην παρούσα πολιτική. Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει ένα τέτοιο «cookie» μόνο εσείς ως ο χρήστης να μας δώσετε με θετική ενέργεια (opt-in) τη ρητή συγκατάθεση σας (κατά τους όρους του ΓΚΠΔ 2016/679) και με τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, τη χρησιμότητα, τις συνέπειες άρνησης για την εμπειρία χρήστη, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό, σας παρέχουμε την παρακάτω αναλυτική ενημέρωση.

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Η ιστοσελίδα μας προβάλλει περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, όπως Google, Facebook, Youtube, Twitter κλπ.

Για την προβολή περιεχομένου τρίτων μερών, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι οι εξωτερικοί συνεργάτες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τρίτων μερών για τη συλλογή cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν εγκαθίστανται cookies τρίτων στη συσκευή σας.

5. Λήψη συγκατάθεσης επισκέπτη

Η υποχρεωτική αποδοχή των cookies δεν αποτελεί όρο εισόδου στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε κατά περίπτωση να πλοηγηθείτε ελεύθερα ελέγχοντας και αποδεχόμενοι ή όχι τα cookies, είτε δικά μας, είτε τρίτων μερών, η πολιτική χρήσης των οποίων καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς, χωρίς δικής μας ανάμιξη και νομική ευθύνη.

Δίπλα στο κουμπί αποδοχής cookies υπάρχει σύνδεσμος, που οδηγεί στην παρούσα πολιτική χρήσης cookies της ιστοσελίδας μας, στην οποία κάθε χρήστης μπορεί να διαβάσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για τη χορήγηση της συγκατάθεσης ή όχι στην αποδοχή cookies. Η απενεργοποίηση των ιχνηλατών γίνεται το ίδιο εύκολα με την αποδοχή τους, με ίδιο αριθμό clicks και ίδια γραμματοσειρά.

6. Έλεγχος και διαγραφή των cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν μερικές υπηρεσίες (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου). Η πολιτική αυτή θα αναθεωρείται τακτικά ώστε να προσαρμόζεται στις οδηγίες των Εποπτικών Αρχών.